Sign In

Log Masuk

Pembahagian Dividen KOGURU Tahun Kewangan 2020

07 October 2021

Dengan hormatnya dimaklumkan pihak Koperasi akan mula mengeluarkan bayaran dividen bagi Tahun Kewangan 2020 sebanyak 15% kepada semua anggota Koperasi bermula pada 10 Oktober 2021.

Sehubungan dengan itu, tuan/puan yang berhasrat untuk mengeluarkan dividen masing-masing bolehlah berbuat demikian dengan mengakses e-Profile anggota dan memohon untuk pengeluaran dividen secara individu bermula 10 Oktober 2021 dan dibuka sepanjang tahun.

Segala urusan tuntutan dividen adalah secara ATAS TALIAN SAHAJA dan dividen akan dikreditkan SECARA BANK-IN SAHAJA. Tuntutan secara manual tidak akan diambil kira. Tarikh pembayaran akan bermula pada 17 Oktober 2021.